Recent Updates Toggle Comment Threads | ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

 • nakhonphanom9 14:36 on 17/11/2012 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: กัญชาอัดแท่ง, จับกัญชา, , นรข., หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง   

  นรข.ยึดกัญชาอัดแท่ง 101 ก.ก. คนร้ายไหวตัวทันขับเรือหนี 


  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง หรือ นรข.เขตนครพนม ตรวจยึดกัญชาอัดแท่งจำนวน 101 แท่ง น้ำหนัก 101 กิโลกรัมได้ ขณะลาดตระเวน บริเวณตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงบ้านนาเขใต้ ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม… 
  http://www.nakonphanom.net/blog/?p=164
  (โดย ผู้จัดการออนไลน์ ข่าว วันที่16 พฤศจิกายน 2555 11:11 น.)

  Advertisements
   
 • nakhonphanom9 14:26 on 17/11/2012 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: กมธ.ศึกษาฯ, ค้านสร้างเขื่อนไซยะบุรี, วุฒิสภา, เขื่อนแม่น้ำโขง, เขื่อนไซยะบุรี,   

  กมธ.ศึกษาฯลั่นเดินหน้าค้าน”เขื่อนไซยะบุรี” 


  กมธ.ศึกษาฯ วุฒิสภาลั่นเดินหน้าค้านสร้างเขื่อนไซยะบุรี ชี้สร้างไม่สอดคล้องกับข้อตกลงฯ หลายหน่วยงานยื่นหนังสือค้าน
  http://www.nakonphanom.net/blog/?p=159
  (ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 20:56 น.)

   
 • nakhonphanom9 04:18 on 29/04/2011 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: จังหวัด นครพนม,   

  วิดีโอ แนะนำ จังหวัดนครพนม 


  วิดีโอ แนะนำ จังหวัดนครพนม
  Vodpod videos no longer available.

   
 • nakhonphanom9 04:15 on 29/04/2011 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: ประชาสัมพันธ์   

  วิดีโอ แนะนำ จังหวัดนครพนม 


  เที่ยว วัดธาตุพนม
  Vodpod videos no longer available.

   
  • nakhonphanom9 04:30 on 29/04/2011 Permalink | ตอบกลับ

   โครงการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาฯ,เพื่อการบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นครพนม ตั้งแต่15เมษายน2554 https://nakhonphanom9.wordpress.com/

 • nakhonphanom9 16:54 on 28/04/2011 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , , , แหล่งท่องเที่ยวนครพนม   

  แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม 


  แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม

      * แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม

  พระธาตุพนม พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนมห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นสถานที่เคารพนับถือทั้งของชาวไทยและชาวลาว ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้น ระหว่าง พ.ศ. 1200 – 1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะพระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม และได้ทำการบูรณะเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร”

  พระธาตุท่าอุเทน ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน ห่างจากตัวเมืองนครพนม ตามเส้นทางนครพนม – ท่าอุเทน ประมาณ 26 กิโลเมตร รูปทรงคล้ายองค์พระธาตุพนม เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งองค์หนึ่ง ซึ่งบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า จะมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี (More …)

   
 • nakhonphanom9 14:23 on 28/04/2011 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: ข้อมูล, , , ประวัติจังหวัดนครพนม   

  ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครพนม 


  จังหวัดนครพนม

  ขนาดและที่ตั้ง
  จังหวัด นครพนมมีเนื้อที่ประมาณ 5,528.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,474,437 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 140 เมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 740 กิโลเมตร
  จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ของประเทศไทย มีลักษณะเป็นแนวยาวตามฝั่งแม่น้ำโขงประมาณ 153 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 16-18 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 104-105 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
  • ทิศเหนือ     ติดอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
  • ทิศตะวันออก     ติดแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้นพรมแดน
  • ทิศใต้     ติดอำเภอดงหลวง และอำเภอหว้าใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
  • ทิศตะวันตก     ติดอำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอำนวย และอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (More …)

   
 • nakhonphanom9 13:42 on 28/04/2011 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: ธาตุพนม, ประวัติพระธาตุพนม, , วัด   

  ประวัติจังหวัดนครพนม 


  ประวัติจังหวัดนครพนม
  จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในดินแดนที่ราบสูง อดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์อันรุ่งเรือง แรกทีเดียวตัวเมืองตั้งอยู่ทางฝั่งซ้าย ของลำน้ำโขง (ฝั่งลาว) บริเวณทางใต้ปากเซบั้งไฟ ตรงข้ามกับอำเภอพระธาตุพนมในปัจจุบัน ตามอุรังคนิทานหรือตำนานพระธาตุพนม (พิสดาร) ของพระธรรมราชานุวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ได้เรียบเรียงไว้ตอนหนึ่งว่า สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ที่แคว้นศรีโคตรบูรณ์ มีพุทธทำนายว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเมืองศรีโคตรบูรณ์จักย้ายไปตั้ง ที่ “ป่าไม้รวก” มีนามว่า “เมืองมรุกขนคร” ซึ่งสันนิษฐานกันว่าหมายถึง เมืองที่อยู่ในดงไม้รวก ตามสภาพภูมิประเทศที่สร้างบ้านแปงเมืองนั้นเองประมาณ พ.ศ.500 สมัยพญาสุมิตรธรรม ผู้ครองเมืองมรุกขนคร เป็นกษัตริย์ผู้มีจิตศัรทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า มีการบูรณะพระธาตุพนมขึ้นเป็นครั้งแรก (More …)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
ตอบกลับ
e
แก้ไข
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
ยกเลิก
%d bloggers like this: